РЕГИСТРАЦИЯ
ВХОД
02-4114114

Актуално

20.01.2016 / BluPen е счетоводен софтуер

BluPen е подходящ за малки и средни фирми,  които:

  • искат да оптимизират своята отчетност
  • искат да намалят разходите си за счетоводно обслужване
  • оперират в динамична бизнес среда и срещат необходимост да контролират своите разходи.

С BluPen лесно можете да управлявате онлайн цякото счетоводство и документооборот на фирмата. По този нчин Вие печелите:

  • Редуциране на разходите за счетоводство и документооборот на Вашия бизнес
  • Редуциране на времето за счетоводство и документооборот
  • Възможност за фокусиране на вниманието и времето върху печелившите за Вашия бизнес страни, като продажби, производство, връзки с клиенти
  • Информация в реално време и онлайн във всеки момент за приходите и разходите
обратно